This page is a wiki. Please login or create an account to begin editing.


QuickTime VR Authoring Studio

Game screenshot
Rating:
Your rating: None Average: 5 (2 votes)
Category:
Year released:
Author:
Publisher:
#1
[www].se [ftp].se [mirror].us [mirror].de
QTVRAuthoringStudio.img_.sit (3.65 MB)
MD5: 77f51bdc803b8d10cd423e9598595d82
For System 7.0 - 7.6 - Mac OS 9
#2
[www].se [ftp].se [mirror].us [mirror].de
HotSpot.hqx (69.82 KB)
MD5: 8fbd32d7e527f82ffd4107237b913e44
For System 7.0 - 7.6 - Mac OS 9
[www].se [ftp].se [mirror].us [mirror].de
qtvras.pdf
Emulation
Guides on emulating older applications


Studio QuickTime VR Authoring

Studio QuickTime VR Authoring zahrnuje profesionální funkce, jako je projektový manažer, scénář a výrobce objektů, které mají zjednodušit výrobní proces panoramatického filmu QuickTime VR. Na rozdíl od jiných nástrojů pro vytváření VR, nástroj QuickTime VR Authoring Studio pomáhá vytvářet filmy QuickTime s více uzly obsahující objekty a panorámy. Studio QuickTime VR Authoring vyžaduje systém kompatibilní se systémem Mac OS založený na PowerPC, který má minimálně 16 MB dostupné paměti RAM.

Tento archiv obsahuje obraz disku s instalačním programem QuickTime VR Autorizační Studio 1.0, sériové číslo pro verzi 1.0 a aktualizaci 1.0.1.

Požadavky:
Power Macintosh
16 MB RAM
Systém 7.5
20 MB místa na pevném disku
16bitový barevný displej
________________________________________________________________________________________________

QuickTime VR Authoring Studio incorporates professional features like project manager, scene maker and object maker which are intended to simplify the production process of a QuickTime VR panorama movie. Unlike other VR authoring tools, QuickTime VR Authoring Studio helps create multi-node QuickTime movies containing objects and panoramas. QuickTime VR Authoring Studio requires a PowerPC based Mac OS compatible system with a minimum of 16MB of available RAM.

This archive contains a disk image with the QuickTime VR Authoring Studio 1.0 installer, serial number for version 1.0, and the 1.0.1 update.

Requirements:
Power Macintosh
16 MB RAM
System 7.5
20 MB Hard Disk Space
16-bit color display
________________________________________________________________________________________________


HotSpot ™

HotSpot ™je nástroj, který má jeden účel:

Zjednodušte úlohu přestavby existujícího projektu mulinode vytvořeného v aplikaci QuickTime VR Authoring Studio ™ pomocí zmenšených panoramatických snímků, čímž vytvoříte mnohem menší finální film s více vrstvami.

HotSpot™ is a tool with one purpose in mind:

Simplify the task of rebuilding an existing multinode project created in QuickTime VR Authoring Studio™ using reduced sized panorama images to create a much smaller final multinode movie.

See also:
QuickTime Beta,
QuickTime Alpha,
QuickTime (Unknown version),
QuickTime 1.6.1,
QuickTime 2,
QuickTime 2.5.1,
QuickTime 3,
QuickTime 4,
QuickTime 5,
QuickTime 6,
QuickTime 6.1 Extras for Mac OS,
QuickTime 6.x for OS X 10.2 Jaguar,
QuickTime 6.x for OS X 10.1 Puma

See also other related QuickTime products:
QuickTime 2.0 Software Development Kit,
QuickTime 3 Effects Demos,
QuickTime Fully Loaded Disc,
QuickTime VR Authoring Tools,
QuickTime Conferencing Beta,
QuickTime Conferencing,
Cornica SensePack for QuickTime(TM),
Flip4Mac (Pre-Lion)

Compatibility
Architecture: 68k PPC

Comments

OpenSourceMac's picture
by OpenSourceMac - 2020, December 12 - 7:45am

It runs in PowerPC, but there was never a later version (that I've heard of). Just this first one that was both PPC and 68k.

thecandymancan1423's picture
by thecandymancan1423 - 2020, December 12 - 6:22am

i thought this was for PowerPC

rin_elyran's picture
by rin_elyran - 2018, April 2 - 2:21pm
5

Tested and working quite nicely in Classic on a 15" PowerBook G4 1.67 GHz, with Mac OS X 10.4.11.

Thank you for uploading this. Smile