Guestbook

soudesune

Mister Alex san e
Nihon ni sunde imasuka? Famicom ha totemo furui ne! Eigo shido joshu desuka?
Mata ne
soudesune